Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste

Laadittu 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Powerhostingsolutions
www.powerhostingsolutions.net
Y-tunnus: 2526369-1

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava / Powerhostingsolutions
www.powerhostingsolutions.net
Sähköposti: info@powerhostingsolutions.com

3. Rekisterin nimi

Lainaus.fi asiakasrekisteri.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään markkinointiin sekä kehittämiseen ja analysointiin. Markkinointirekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköposti ja IP-osoite.

Lainaus.fi säilyttää asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa.

Lainaus.fi rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään käyttämällä palveluitamme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lainaus.fi luovuttaa henkilötietoja ainoastaan MailChimp-palveluun jota Lainaus.fi käyttää suoramarkkinnoinnissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteri tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tapahtuvasta siirron tietoturvasta on huolehdittu lain mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot ovat tallessa asiakasrekisterissä joka on Powerhostingsolutionsin suojatulla palvelimella ja sivut on suojattu luotettavalla SSL-sertifikaatilla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus on oikeus tarkastaa tietonsa MailChimp-palvelussa.

Muussa tapauksessa tarkistuspyyntö tulee osoittaa Lainaus.fi:n asiakaspalveluun sähköisesti osoitteeseen info@lainaus.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lainaus.fi:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@lainaus.fi. .

Henkilöllä on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse lainaus.fi ylläpitoon osoitteeseen info@lainaus.fi.

Lue myös evästeistä