Käyttöehdot

Tässä esitetyt käyttöehdot ovat käytössä Powerhostingsolutionsin tarjoamassa Lainaus.fi -palvelussa (”Palvelu”). Sivujen käyttäjänä voit vierailla sivustoillamme tutustumassa Palveluun ja selata sivuja ilmoittamatta henkilökohtaisia tietojasi.

Käyttöoikeudet

Palveluntarjoaja luovuttaa Sivujen käyttäjälle joka on kiinnostunut lainapalveluista oikeuden käyttää Palvelua ilman rekisteröitymistä.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppaneille.

Sivujen käyttäjän vastuut

Sivujen käyttäjän tulee käyttää Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Sivujen käyttäjänä sinulla on oikeus käyttää Palvelua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelun Sivujen käyttäjänä myönnät tarjoajalle oikeuden käyttää uudelleen, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähettämääsi aineistoa.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palvelun toimituksellinen sisältö on lainmukaista ja pyrkii korkeatasoisen sekä mielenkiintoisen Palvelun ylläpitämiseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista vastaavan kaltaisista ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen ja muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi eikä vastaa käytöstä tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (esim. virukset, tietovarkaudet).

Mainosesto -ohjelmat

Käyttäessäsi Palvelua Palveluntarjoaja ei takaa että sivusto toimii täydellisesti.

Palvelu ei ole missään tekemisessä pankkien tai rahoitusyhtiöiden kanssa

Palvelu ei ole tekemissä niin pankkien tai rahoitusyhtiöiden kanssa eikä vastaa heidän palveluistaan tai sisällöistään.

Lue pankkien ja rahoitusyhtiöiden omat käyttöehdot

Muista tarkistaa ja lukea pankin tai rahoitusyhtiöiden omat käyttöehdot.